Inigo Jones

Inigo Jones
Gwaith Llechi

Sefydlwyd Gwaith Llechi Inigo Jones ym 1861 i wneuthuriad llechi ysgrifennu ar gyfer ysgolion.  Heddiw, mae’r cwmni yn defnyddio'r un un defnydd crai sef Llechen Cymraeg i gynhyrchu eitemau pensaernïol, coffadwriaethol, eitemau gardd a chrefftau.

Mae'r rhain yn cynnwys eitemau fel cerrig aelwyd, ‘copings’, platiau coffa, deial haul, baddonau adar, clociau, a matiau bwrdd.  Mae Platiau Gwybodaeth ac Enwau Tai yn cael eu hysgythru i archeb ac yn cael eu cyflenwi ledled Prydain a dramor. 

Mae’r cwmni bellach yn Atyniad Ymwelwyr hefyd sydd yn cynnig Taith hynan-dywys o’r gweithdai, arddangosfeydd daeareg, hanesyddol, caligraffeg ac ysgythru; lle rhoddir cipolwg ardderchog i mewn i’r diwydiant Llechi yng Nghymru.  Ar y safle, mae Siop y cwmni yn gwerthu eu cynnyrch unigryw i’r ardd a’r cartref, ynghyd a chrefftau Cymraeg eraill. Gelli’r darganfod mwy am y Gwaith Llechi ar eu gwefan, lle mae posib archebu eu nwyddau arbennig i’w danfon rhywle yn y byd.

Am fwy o wybodaeth;

slate@inigojones.co.uk

www.inigojones.co.uk

01286 830242