Partneriaid

Cyngor Gwynedd Council

Cadw

Llywodraeth Cymru

Parc Cenedlaethol Eryri

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Prifysgol Bangor

Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Amgueddfa Cymru

Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd

A holl gymunedau, busnesau ac unigolion yr ardal.