Adnoddau

Adnoddau
Mae murlun diweddaraf Dyffryn Nantlle yn cyfleu hanes adeilad Yr Orsaf o 1852 ymlaen 

Mae’r statws Safle Treftadaeth y Byd yn cael ei ddefnyddio i adfywio a grymuso cymunedau llechi Gwynedd; rydym yn hyderus y bydd yn sbardun ar gyfer cyflogaeth, sgiliau, cyrchfannau gwell a gweithredu cymunedol.

Strategaeth Ddehongli – Strategaeth gynhwysfawr yn edrych ar bynciau a themâu gellir eu hadrodd, gan gynnwys negeseuon a straeon allweddol.

Canllaw Marchnata – Pecyn cymorth syml sy’n rhoi cyngor ac adnoddau i bartneriaid a busnesau lleol ei defnyddio. 

Cyfrif Youtube – Gweler gasgliad o fideos i’ch defnydd yma.   

Canllaw Brand - Ein lliwiau brand, ffont a gwybodaeth pwy caiff ddefnyddio'r logo a'r enw

Sticeri Ffenestri - Mae modd i fusnesau ddangos eu cefnogaeth i’r Safle Treftadaeth y Byd drwy osod sticer ‘Yn falch o gefnogi’r Safle Treftadaeth y Byd’ yn ffenestr eu busnes. Oes ydych am dderbyn cyflenwad o’r sticeri cysylltwch gyda’r Tîm ar llechi@gwynedd.llyw.cymru

Cerdyn Post - mae modd i chi dderbyn cyflenwad o gardiau post gyda manylion y Safle Treftadaeth y Byd arnynt i rannu mewn digwyddiadau, atyniadau, busnesau neu sefydliadau. Os ydych am dderbyn cyflenwad o gardiau post cysylltwch gyda'r Tîm ar llechi@gwynedd.llyw.cymru

Mae'r llwybr cerdded 83 milltir hwn yn mynd â chi ar daith yn ôl i amser pan oedd Eryri yn ganolbwynt i'r diwydiant llechi  www.snowdoniaslatetrail.org