Carapace Slate

Carapace Slate
Gweithgynhyrchwyr teils llechi

Heb amheuaeth, Llechi Cymru yw’r gorchudd toi mwyaf dymunol yn y byd; ond mae’r defnydd amlwg wedi mynd yn un gwibiog a drud. Mae ‘Slate Carapace’ wedi dod o hyd i ffordd unigryw o ail-ddefnyddio gwastraff llechi sydd yn cael ei bentyrru yn uchel ym mynyddoedd Blaenau Ffestiniog a'i ailffurfio mewn i deils ‘snap fit’ sydd yn gyflym i osod gyntaf y DU.

Gan ddefnyddio 80%+ o bowdwr llechi, mae ei’n deils yn ailadrodd yr harddwch naturiol premiwm o hanes Llechi Cymru, ond gellir ei sefydlu mewn cyn lleied ag un munud fesul metr sgwâr a heb yr angen am hoelion neu sgriwiau. Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth ar ein gwefan, neu dilynwch ein siwrne ar Facebook, Twitter neu Instagram.