Dr. David Gwyn

David Gwyn
Hanesydd

Cefais fy magu cynnar ym Methesda, yn y 1960au. Pryd hwnnw, oedd chwarel y Penrhyn yn dechrau newid, ond mae gennyf atgofion clir o'r hen drefn - y ffordd haearn yn ymestyn i bob rhan o'r gwaith, y siafftydd dwr yn codi plygiau o'r gwaelodion i'r melinau ar bonc 'Red Lion', a'r nifer enfawr o ddynion wrth y graig, yn hollti, neu yn tipio creigiau anweithiadwy dros ben domen. Er symudais i Loegr i fyw pan oeddwn i'n ifanc iawn, penderfynais ddychwelyd i Gymru rhyw dro ac i ysgrifennu hanes y chwareli a'u pobol.