Pobl Ifanc

young ambassador

Mae’n bwysig bod ein pobl ifanc yn cymryd diddordeb yn eu cynefin a’u hanes cyfoethog ac yn falch o’u treftadaeth unigryw yma yng Ngwynedd. Trwy gydweithio gyda Gwasanaeth Archifau i Ysgolion a nifer o ysgolion cynradd ar draws y sir mae ein disgyblion ifanc wedi cael cyfle i greu gwaith celf trawiadol dan arweiniad artistiaid dawnus wedi ei ysbrydoli gan y dirwedd llechi. 

Elen Roberts

Body

Mae’r gwaith sydd wedi digwydd drwy’r Cynllun LleCHI wedi bod yn allweddol yn y broses o godi ymwybyddiaeth am pa mor arbennig ydy broydd ein chwareli. Mae yna egni newydd a chyffro wrth fynd ati i rannu ein hanesion, gyda rhai pobl a phlant yn dysgu o’r newydd am eu treftadaeth ac eraill yn cael blas ar gyfrannu eu syniadau i gynlluniau adfywio eu cymunedau.

Amgueddfa Lechi Cymru