Yr Arglwydd Dafydd Wigley

Llechi wedi’u cloddio o lethrau’r mynyddoedd a lloriau’r dyffrynnoedd, neu o grombil y ddaear, wedi’u naddu gan chwys, gwaed ac ysgyfaint silicotig, oedd y deunydd ar gyfer pob dim yn ein cymuned…credaf fod y Byd am wybod rhagor am Dirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru, ac y byddant yn gwerthfawrogi ac yn mwynhau ei arwyddocâd.

Cadeirydd Grŵp Llywio Partneriaeth Llechi Cymru
Dafydd Wigley